Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy SOLISA Jakub Szymanowicz poprzez wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowej usługi testów szczelności budynków- Blower Door Test z inspekcją termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego, dzięki zakupie sprzętu, takiego jak oktokopter i kamera termowizyjna wraz z oprzyrządowaniem.

 


PLANOWANY EFEKT:

Nowe kierunki, w jakich Wnioskodawca chce się rozwijać to, Blower Door Test z inspekcją termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego. Wprowadzenie do swojej oferty tak innowacyjnej usługi pozwoli firmie zdobyć nowych klientów i realnie zwiększyć przychody przedsiębiorstwa.
Dywersyfikacja działalności w kierunku testów szczelności - Blower Door Test z inspekcją termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego ma na celu zwiększenie dochodów poprzez efektywne wykorzystanie zasobów rzeczowych. Wprowadzenie nowych usług doprowadzi do zmniejszenia uzależnienia od jednego produktu. Dywersyfikacja zniweluje sezonowość oferowanych usług oraz otworzy nowe szanse rozwoju. W związku z powyższym zmianie ulegnie ilość odbiorców, dostawców, infrastruktury, środków finansowania oraz stosowania technologii.

 

WARTOŚĆ PROJKETU: 100 841,00zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 46 731,20zł

 

banerunia

BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates