Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

Dotacje NFOŚiGW: Ryś, Prosument, Dopłaty do domów energooszczędnych - Warszawa, Łódź,  Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice. 

1.jpg2.jpg3.jpg3b.jpg