Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

Inżynier nie jest po to, aby szukać problemów, ale po to, aby je rozwiązywać.

Doradztwo energetyczne, termomodernizacje, odnawialne źródła energii - Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, cała Polska...

Charakterystyka energetyczna budynkuPrzeprowadzamy badania charakterystyki energetycznej mieszkań i budynków potwierdzone świadectwem charakterystyki energetycznej. Możemy je wykonać na etapie projektowym lub po oddaniu budynku do użytku. Zgodnie z nowymi przepisami świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać wszystkie nowe nieruchomości, oraz te z rynku wtórnego które zamierzamy sprzedać lub wynająć. Obowiązek posiadania świadectwa ciąży na właścicielu lokalu lub zarządcy budynku. W przypadku kiedy wynajmujemy lokal/budynek powinniśmy otrzymać kopię takiego świadectwa od właściciela lub zarządcy. Jeżeli go nie otrzymamy obowiązek posiadania takiego świadectwa przechodzi na najemcę, jednak może on wykonać je na koszt właściciela lub zarządcy budynku.  

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to bilans energetyczny budynku lub mieszkania obrazujący całkowite zapotrzebowanie na energię w kWh/m2 przez okres jednego roku, to wyliczenie nazwyane jest często wskaźnikiem EP (energy performance). Na podstawie tych danych budynek otrzymuje świadectwo z określoną klasą energetyczną wyrażoną literą, A to obiekt najbardziej energooszczędny natomiast G najbardziej energochłonny. Świadectwo takie jest ważne przez 10 lat. 

Jakie parametry brane są pod uwagę w świadectwie energetycznym?

Świadectwo energetyczne jest obecnie częścią projektu budowlanego, więc zakres uwzględnianych danych jest bardzo szeroki. Zgodnie z metodologią obliczania charakterystyki energetycznej brane są pod uwagę: materiały zastosowane w przegrodach zewnętrznych lub współczynnik przenikania ciepła, parametry sprawności źródła grzewczego budynku wraz z instalacją oraz rodzaj i parametry zastosowanych wentylacji, ew. klimatyzacji. Oczywiście uwzględniany jest bilans zapotrzebowania na prąd z wykazem spełnionych norm zmniejszających zużycie energii, o ile takie posiadamy. 


Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań, przeprowadzamy badania charakterystyki energetycznej na terenie całego kraju. 

Świadectwo energetyczne
BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates